خدمات تیکوتک24 شامل تعمیرات کلیه سازها و تعویض لوازم جانبی (سیم، گوشی و …) می باشد.

جهت درخواست خدمات، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.